„Jak gdanska platforma edukacyjna

Podsumowanie wyników klasyfikacji w I półroczu roku szkolnego 2012/2013

01 marca 2013 roku odbył się apel, podczas którego Pani Katarzyna Wilczyńska - wicedyrektor Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdańsku przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą wyników klasyfikacji w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.
Pani wicedyrektor wyróżniła i złożyła gratulacje wychowawcom oraz uczniom klas: I b, I e, I a za najwyższe wyniki w szkole. Zwróciła uwagę na niską frekwencję w niektórych klasach oraz dużą ilość godzin nieusprawiedliwionych.
Pani dyrektor Małgorzata Perzyna wręczyła List Gratulacyjny dla Rodziców uczennicy klasy Ib Aleksandry Duda, która otrzymała stypendium za osiągnięte wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Pani dyrektor przypomniała uczniom klas trzecich o zbliżającym się egzaminie gimnazjalnym i zachęcała ich do systematycznej pracy oraz udziału w zajęciach pozalekcyjnych w celu powtórzenia wiadomości wymaganych z poszczególnych przedmiotów na egzaminie gimnazjalnym.


W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym"

Społeczność Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdańsku uczciła pamięć "Żołnierzy Wyklętych" uroczystym apelem zorganizowanym 01 marca 2013r. przez nauczycieli historii i uczniów klas trzecich.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Perzyna, która przedstawiła genezę tego święta oraz odczytała fragment listu przesłanego przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Pani dyrektor podkreśliła znaczenie bohaterskiej postawy "Żołnierzy Wyklętych" w budowaniu niepodległej Polski. Zwróciła uwagę, że idee, którymi kierowali się w swoim życiu "Żołnierze Wyklęci" stały się bardzo bliskie gdańszczanom.
Następnie uczniowie klas trzecich zaprezentowali krótki rys dziejów "Żołnierzy Wyklętych", którzy honor i miłość do Ojczyzny cenili wyżej niż własne życie. Uczniowie w prezentacji multimedialnej ukazali losy Danuty Siedzikówny ps. Inka. To właśnie biografia 17-letniej sanitariuszki 5-tej Wileńskiej Brygady AK , fragment filmu i piosenka o Ince skłoniły uczniów do refleksji na temat patriotyzmu i budowania świadomości narodowej.
Uczniowie wspólnie z nauczycielem bibliotekarzem przygotowali wystawę, która pozwoli wzbogacić wiedzę gimnazjalistów o "Żołnierzach Wyklętych". Na zakończenie uroczystości został odśpiewany hymn szkoły. Pani dyrektor podziękowała nauczycielom: pani Marii Agacińskiej, pani Marzenie Kruczek i pani Małgorzacie Wnuk za przygotowanie i oprawę apelu.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" na stałe wpiszą się do Kalendarza Uroczystości organizowanych w Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdańsku.


IV edycja Olimpiady Wiedzy o Gdańsku

08 marca 2013r. w Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdańsku odbyła się IV edycja Olimpiady Wiedzy o Gdańsku. Głównym celem tej olimpiady jest propagowanie wśród mieszkańców miasta oraz wszystkich jego sympatyków historii Gdańska - na tle dziejów Pomorza, od czasów najdawniejszych do współczesnych, w odniesieniu do problematyki politycznej, gospodarczej, społecznej oraz w wymiarze kultury materialnej i duchowej. Olimpiada Wiedzy o Gdańsku jest projektem obywatelskim, wspieranym przez pracowników i przedstawicieli najważniejszych instytucji naukowych i kulturalnych Gdańska. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu sprawują Komitet Główny oraz Rada Naukowa. Koordynatorem wszystkich działań jest Fundacja Gdańska, która przyjęła na siebie rolę głównego organizatora przedsięwzięcia. Przewodniczącą Komisji Rejonowej Olimpiady była pani Marzena Kruczek-nauczyciel historii. W eliminacjach międzyszkolnych uczestniczyło 25 uczniów z: Gimnazjum nr 2 w Żukowie, Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, ZSO nr 7 Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 33, Gimnazjum nr 48, ZKPiG nr 5, Gimnazjum Lingwista. Wszystkich uczniów wraz z opiekunami serdecznie powitały pani dyrektor Małgorzata Perzyna oraz pani wicedyrektor Katarzyna Wilczyńska. Pani Małgorzata Perzyna życzyła uczestnikom sukcesów i wyraziła zadowolenie, że tak licznie przybyli do Gimnazjum nr 2, by wziąć udział w olimpiadzie. Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych i wypełniali arkusz konkursowy: " Gdańsk-jego historia, kultura, zabytki i współczesność". Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały nauczycielki: pani Alicja Michalska i pani Maria Agacińska. Kiedy zmagania konkursowe zakończyły się, uczniowie wraz z opiekunami udali się na słodki poczęstunek przygotowany przy wsparciu finansowym Fundacji Gdańskiej.


IV edycja Olimpiady wiedzy o Gdańsku

15 marca 2013 roku w Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza odbyła się IV edycja Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Koordynatorem wszystkich działań jest Fundacja, która przyjęła na siebie rolę głównego organizatora przedsięwzięcia. Przewodniczącą Komisji Rejonowej Olimpiady była pani Marzena Kruczek. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 10 drużyn ze: Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Przyjaciół Ziemi, Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Władysława Broniewskiego, Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Kaszubskiej Brygady WOP, Szkoły Podstawowej nr 59, Szkoły Podstawowej Nr 61, Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Alfa Miczmańskiego. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie zostali uroczyście powitani przez panią dyrektor Małgorzatę Perzyna i panią wicedyrektor Katarzynę Wilczyńską. Następnie w zespołach wykonywali zadania konkursowe. Prace zostały sprawdzone przez nauczycielki: panią Marię Agacińską, panią Marzenę Kruczek i panią Alicję Michalską.


Spotkanie z poezją

19 marca 2013 r. w naszym gimnazjum gościliśmy aktorkę Teatru Wybrzeże, panią Wandę Neumann, która zaprosiła nas na spotkanie z poezją.
Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor, Małgorzata Perzyna, która serdecznie powitała aktorkę. Podczas spotkania mieliśmy przyjemność wysłuchania wierszy z tomiku pt. ."Wiatraczny poeta" napisanych przez ojca pani Wandy, Leona Neumanna - nauczyciela, strażnika rodzimej mowy i tradycji.
Spotkanie upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze . Na zakończenie uczniowie serdecznie podziękowali pani Wandzie Neumann za ciekawe spotkanie i przekazaną wiedzę.


"Baczyński"

20 marca 2013 r. uczniowie klas trzecich wraz z opiekunami obejrzeli w kinie Krewetka film pt. "Baczyński" w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. Jest to opowieść o poecie i jego postrzeganiu wojennej rzeczywistości. Opowiada także o sztuce, która jest ponadczasowa i nieśmiertelna. Podróż przez ostatnie lata życia wielkiego poety zamyka klamrą współczesne wydarzenie - slam poetycki zorganizowany w 2011 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Baczyńskiego. Narrację filmu budują wiersze poety, relacje świadków wydarzeń sprzed lat, którzy znali go osobiście oraz wypowiedzi młodych ludzi zafascynowanych jego twórczością. "Baczyński" to film poetycko-biograficzny z przepiękną muzyką idealnie współgrającą z obrazem i budującą napięcie.
Film wywołał refleksje wśród uczniów dotyczące powstania warszawskiego i patriotyzmu.


Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 18, 19, 20 marca 2013 r. odbyły się w naszej szkole Wielkopostne Rekolekcje. Część rekolekcyjnych nauk odbyła się na terenie naszej szkoły na sali gimnastycznej. Rekolekcje w interesujący i niekonwencjonalny sposób poprowadził ks. Łukasz Osiński.


Powitanie wiosny

21 marca 2013 roku w naszym Gimnazjum odbył się coroczny konkurs na "Żywą Marzannę Klasową", który został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. W tym roku wzięło w nim udział 13 klas, a ich Marzanny uczestniczyły w szkolnym korowodzie i zdobywały głosy uczniów, Dyrekcji, nauczycieli i pracowników obsługi. Nagrodą dla zwycięskiej Marzanny i jej klasy był bon na "Dzień bez pytania" do zrealizowania w wybranym przez klasę dniu w miesiącu kwietniu. Decyzją głosów społeczności szkolnej, wygrała klasa 3 e (45 głosów). II miejsce zajęła klasa 3 c (43 głosy), a III klasa 1 b (34 głosy). Społeczności Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdańsku przez cały dzień towarzyszył wspaniały nastrój. Mamy nadzieję, że uczniowie skutecznie przepędzili zimę.


XXXVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom"
- eliminacje miejskie

26 marca 2013 r. w Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza odbyły się eliminacje miejskie XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Nad weryfikacją ocen poszczególnych prac uczestników oraz sprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: mł. bryg. Jacek Noga - przewodniczący , kpt. Michał Mańkowski - członek, st. str. Kamila Błażkowska - członek oraz Jadwiga Trzeciak sekretarz.
Uczestnicy turnieju wykazali się dużym poziomem wiedzy o pożarnictwie. W turnieju wzięło udział 8 uczestników, każdy z nich rozwiązywał test, 3 osoby z największą ilością punktów przystąpiło do etapu odpowiedzi ustnych. W wyniku rozgrywek finałowych komisja wyłoniła najlepszych uczestników:
I miejsce
Dominik Bejma - Gimnazjum nr 3
II miejsce
Konrad Grych - Gimnazjum nr 48
III miejsce
Natalia Stefańska - Gimnazjum nr 2
Zwycięzców nagrodzono dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do turnieju w przyszłym roku.

Koordynator z ramienia szkoły
Małgorzata Wnuk


Centrum Hewelianum


Akademia Dynamicznej Tożsamości


Olimpiada wiedzy o Gdańsku


Program Edukacji Morskiej


Realschule Bad Marienberg

Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości 50 lecia szkoły - 36 lat dziedzictwa Szkoły Podstawowej nr 68, 14 lat Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, która odbyła się 27 września 2013 r.

Informacja dotycząca uroczystości znajduje się na naszej stronie www, a także na stronie internetowej naszego miasta ... polecamy
Pisali o nas:
www.gdansk.pl

50 Lecie Gimnazjum nr 2